Mammoth Lakes, Eastern Sierras, California - CentralCoastPictures

mono-lake_0451

monolake0451